Privacy verklaring

Kleurrijk Luisteren gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens dit zijn kun je hieronder lezen in de Privacyverklaring.

Het bedrijf Kleurrijk Luisteren van Anita Zwiers gevestigd Alendorperweg 40 3451GN te Vleuten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

www.kleurrijkluisteren.nl
Alendorperweg 40
3451GN Vleuten
anita@kleurrijkluisteren.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Kleurrijk Luisteren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zijn voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, gegevens over jouw activiteiten op mijn website, bankrekeningnummer, foto.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
De website en/of dienst van Kleurrijk Luisteren heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Kleurrijk Luisteren kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Kleurrijk Luisteren zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via anita@kleurrijkluisteren.nl, dan verwijdert Kleurrijk Luisteren deze informatie. Foto’s worden alleen gebruikt bij een Luisterkind-afstemming en worden maximaal 3 maanden bewaard.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Kleurrijk Luisteren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Voor het uitvoeren van onze diensten
Kleurrijk Luisteren verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Kleurrijk Luisteren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat Anita Zwiers daar tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Kleurrijk Luisteren bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen tenzij de wetgeving anders verplicht. Dit houdt voor jouw persoonlijke gegevens voor Hulpvraag+Luisterkindafstemming+foto in dat er een bewaartermijn geldt van 3 maanden voor extra vragen betreffende de geleverde dienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Kleurrijk Luisteren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Kleurrijk Luisteren maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de werking van de website te beïnvloeden en om resultaten bij te houden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dan werkt de website niet optimaal. Verder gebruiken we cookies voor Google Analytics en voor cookie control.

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics privacy-vriendelijk. Dat betekent dat we:
Google Analytics cookies gebruiken:
- een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
- de laatste drie cijfers van het IP-adres hebben geanonimiseerd;
- ‘gegevens delen’ hebben uitgezet.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kleurrijk Luisteren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Kleurrijk Luisteren van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anita@kleurrijkluisteren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Kleurrijk Luisteren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anita@kleurrijkluisteren.nl.

SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
- Facebook
- LinkedIn

LINKS
Op de website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.kleurrijkluisteren.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

DIVERSEN
Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en Kleurrijk Luisteren behoudt het recht deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je een klacht indienen over de omgang met je persoonsgegevens.