Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Anita Zwiers aangeboden Luisterkind-afstemmingen, mini-Luisterkindafstemmingen of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid Luisterkind-afstemming.

- Anita Zwiers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van informatie uit de Luisterkind-afstemming door de aanvrager of enig andere derde. Het   aanvragen van een Luisterkind-afstemming is vrijwillig. De aanvrager is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. De Luisterkind-afstemmingen zijn en   kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Raadpleeg altijd een arts!

- Anita Zwiers kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door aanvrager ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door enig andere derde.

- Anita Zwiers behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden enz. de verzending van de Luisterkind-afstemming te wijzigen.

- Door het aanvragen van een Luisterkind-afstemming wordt de aanvrager verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te   gaan.


Aanmelden

– Aanmelden voor een Luisterkind-afstemming voor jezelf of je kind, gaat enkel via het contactformulier op de website van Kleurrijk Luisteren of via e-mail.

– Na het ontvangen van je aanvraag ontvang je via een antwoordmail met de gegevens die nodig zijn voor de afstemming, een bijlage met alle informatie en het rekeningnummer waarop   je kunt betalen.


Betalingen

– Betalingen voor een Luisterkind-afstemming vinden vooraf plaats.

Bedrijfsinformatie

Kleurrijk Luisteren

Adres: Alendorperweg 40, 3451GN Vleuten

E-mail: anita@kleurrijkluisteren.nl

KvK-nummer: 78182271